top of page

af Kirsten Dahl & Catherine Poher

I slutningen af 1970’erne opstod der en bevægelse indenfor gruppeteatret, som reagerede mod de store institutionsteatre, som den fandt kritikløst og ureflekteret spillede klassikere uden at gøre dem til deres egne, og som ofte på meget realistisk vis i deres forestillinger serverede klichefyldte sandheder om aktuelle emner i tiden. Formen, de nyopståede teatre udtrykte sig med, skabte en anden slags teater.  Den teaterform lever den dag i dag og er til stadighed et vigtigt alternativ.

Med ”…..og på den 8. dag begyndte de at drømme” vil Kirsten Dahl og jeg gerne hylde en lille gruppe teatermennesker, som har dedikeret deres liv til ”en anden slags teater”, før de og det forsvinder.  

Bogen kan hentes gratis her: www.ogpaden8dag.com

bottom of page